Kính bảo hộ

Trang:

Kính bảo hộ lao động là những thiết bị hoặc dụng cụ được sử dụng để bảo vệ công nhân trong quá trình làm việc, giúp giảm thiểu rủi ro và giảm thiểu tổn thương cho công nhân. Ví dụ như: Mũ bảo hộ, găng tay bảo hộ, kính bảo hộ mắt, giày bảo hộ, v.v